หน้าเเรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาท/หน้าที่ ติดต่อ

นโยบายและแผน

 

นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย

เกษตรอำเภอยางตลาด

สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทร : 043-019-302 e-mail : yangtalat@doae.go.th